Slika

Na osnovu Zakona o prijevozu opasnih materija i Evropskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih materija u cestovnom prometu (ADR), vozači koji prevoze opasne materije koje su kao takve definirane ADR-om, kao i osoblje u njihovoj pratnji i osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru, skladištenju i srodnim poslovima u procesu prometa opasnim materijama, dužni su biti osposobljeni za takve poslove.
Opasne materije su:
a) klasa 1 – Eksplozivne materije i predmeti: razred 1.1 – materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije, razred 1.2 – materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od "ispaljivanja" ali ne masovne eksplozije, razred 1.3 – materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od zapaljenja i manja eksplozivna opasnost ili "ispaljivanje", ali ne opasnost od masovne eksplozije, razred 1.4 – materije i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost, razred 1.5 – vrlo neosjetljive materije kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije, razred 1.6 – ekstremno neosjetljive materije kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije, b) klasa 2 – Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom, c) klasa 3 – Zapaljive tečnosti, d) klasa 4.1 – Zapaljive čvrste materije, e) klasa 4. 2 – Materije sklone samopaljenju, f) klasa 4.3 – Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, g) klasa 5.1 – Oksidirajuće materije, h) klasa 5.2 – Organski peroksidi, i) klasa 6.1 – Otrovi, j) klasa 6.2 – Zagađujuće i zarazne materije, k) klasa 7 – Radioaktivne materije, l) klasa 8 – Korozivne (nagrizajuće) materije, m) klasa 9 – Ostale opasne materije.
Institut za sigurnost i okoliš je, u skladu sa ovlaštenjem za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojim se prevoze opasne materije (ADR) izdatim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, osposobljen i ovlašten za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojim se prevoze opasne materije (ADR) i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija. 

Stručno osposobljavanje za vozače vozila koje prevoze opasne materije vrši se putem tečajeva i to u slijedećim oblicima:

  • osnovni dio tečaja,
  • dopunski tečaj - za vozače koji vrše prijevoz opasnih materija u cisternama,
  • dopunski tečaj - za vozače opasnih materije klase 1 (eksplozivne materije),
  • dopunski tečaj - za vozače opasnih tvari klase 7 (radioaktivne materije).

 

0 0