ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Slika
Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sistemima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, mjere za poboljšanje energetske efikasnsot, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplotne zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulisano je:
  1. Zakonom o Energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Službene novine FBiH", br. 22/17).
  2. Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ( "Službene novine FBiH", br. 87/18).
  3. Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlastenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranja zgrada ( "Službene novine FBiH", br. 87/18).
  4. Pravilnik o informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine. ( "Službene novine FBiH", br. 2/19).
0 0