Institut za sigurnost i okoliš d.o.o. Tuzla

UVOD

Institut za sigurnost i okoliš d.o.o. Tuzla je specijalizirana firma za pružanje usluga iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, tehničkog ispitivanja i projektovanja. Osnovan je u aprilu 2016. godine. Uposlenici Instituta su diplomirani inženjeri i magistri tehničkih struka  ( mašinstvo, elektrotehnika, tehnologija i zaštita na radu ) s položenim stručnim ispitima i potrebnim ovlaštenjima izdatim od odgovarajućih institucija u Bosni i Hercegovini.
 

Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrijednosti su od posebnog društvenog interesa. Zaštita na radu kao organizirano sistemsko djelovanje od javnog je interesa. Unapređivanje  zaštite na radu i zaštite od požara moguće je postići stalnim stručnim praćenjem, djelovanjem, pružanjem stručne podrške, edukacijom, podizanjem svijesti, odgovornosti i jačanjem kulture sprečavanja rizika na  mjestima rada.

Vizija

Osigurati razvoj zaštite na radu i zaštite od požara radi osiguranja sigurnih i zdravih radnih mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

Misija

Postavljanje  i primjena  standarda kvalitete u zaštiti na radu i zaštiti od požara, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sistematsko praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse, informisanje i  unapređivanje znanja u području zaštite na radu i zaštite od požara.

 
 

DJELATNOSTI

Osnovna djelatnost Instituta za sigurnost i okoliš je:
 • Pregled i ispitivanje sredstava za rad koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tokom njihove upotrebe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.
 • Ispitivanje uslova radne sredine u zimskom i ljetnom periodu.
 • Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija.
 • Obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite na radu.
 • Obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara.
 • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu.
 • Pregled ispravnosti i funkcionalnosti aparata za početno gašenje požara.
 • Pregled ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže.
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti  stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara.
 • Stručna ocjena o primjeni propisa, standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izdavanje odgovarajuće potvrde.
 • Stručno osposobljavanje zaposlenika koji rukuju eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima.
 • Ispitivanje stabilnih i pokretnih posuda pod pritiskom.
 • Ispitivanje ventila sigurnosti.
 • Ispitivanje PANIK rasvjete.
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Izrada procjene rizika-akt o procjeni rizika
 • Obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje objekata
0 0